Kalanduspoliitika

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika teke ja areng

Algselt oli Euroopa Liidu kalanduspoliitika seotud põllumajanduspoliitikaga, kuid muutus aja jooksul sellest järjest enam sõltumatuks. Ühise kalanduspoliitika – selle 2002. aastal muudetud kujul – peamiseks eesmärgiks on säästev kalandustegevus ning kaluritele sissetuleku ja stabiilsete töökohtade tagamine.

Olulisimad ühise kalanduspoliitika meetmete rakendamise valdkonnad on järgmised:

  • eeskirjade sätestamine Euroopa kalanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks ja merekeskkonna kahjustamise ennetamiseks (kalapüügieeskirjad);

  • riiklikele ametiasutustele võimaluste loomine kõnealuste eeskirjade jõustamiseks ning eeskirjade rikkujate karistamiseks (kalanduskontroll);

  • Euroopa kalalaevastiku suuruse jälgimine ja selle täiendava laienemise ennetamine (kalalaevastik);

  • sellistele algatustele rahaliste vahendite ja tehnilise abi eraldamine, mille kaudu oleks võimalik asjaomast tööstusharu jätkusuutlikumaks muuta (Euroopa Kalandusfond);

  • ELi liikmesriikide nimel osalemine läbirääkimistel rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonide ja ELi mittekuuluvate riikidega (rahvusvaheline);

  • tootjate, töötlejate ja turustajate aitamine oma toodete eest õiglase hinna saamisel ning selle tagamine, et tarbijad saaksid usaldada nende mereandide kvaliteeti, mida nad söövad (turg);

  • ELi vesiviljelussektori dünaamilise arengu toetamine (kala, mereande ja vetikaid kasvatavad ettevõtted) (vesiviljelus);

  • teadusuuringute ja andmete kogumise rahastamine, et tagada asjaomasele poliitikale ja tehtavatele otsustele kindel alus (teadusuuringud ja andmete kogumine).
     

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitikaga tutvu põhjalikumalt  Euroopa Komisjoni kodulehel.


Huvitavat lisateavet:

 

Strateegilised dokumendid

(lisateave Maaeluministeeriumi kodulehelt)

 

Kalanduse kohalikud algatusrühmad Eestis

 

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim