Valdkondlikud asutused ja institutsioonid

Eestist

Maaeluministeerium
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Keskkonnaministeerium
Keskkonnainspektsioon
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Keskkonnainfo (Keskkonnaregistri avalik teenus)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Välisministeerium (vt Euroopa Liit)
Veeteede Amet
Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustik 2008-2015
Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia
Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Eesti Maaülikool
Eesti Maaülikooli järvemuuseum
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (vt ka messikalendrit)
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Eesti Meremuuseum

Kalandussektor
Eesti Kalaliit
Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit  
Eesti Kalurite Liit (juhatuse esimees Mart Undrest, tel 5023 860)

Kalanduse algatusrühmad
MTÜ Harju Kalandusühing
MTÜ Hiiukala
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu
MTÜ Saarte Kalandus
MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Kaardirakendused
PRIA põllumassiivide veebikaart (võimaldab kuvada ka vesiviljelusettevõtteid)
Eestis tegutsevate kalanduse algatusrühmade (varasem nimetus: tegevusgrupid) piirkondlik paiknemine

 

Euroopa Liidust

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020 (EMKF)
Euroopa Komisjon - merendus ja kalandus
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
FARNET – Euroopa kalanduspiirkondade võrgustik

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (Food and Agriculture Organization of the United Nations, lühendatult FAO) kalanduse ja vesiviljeluse osakond

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim