Kalandustoetused 2014-2020

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks aastatel 2014–2020 on loodud Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF). Fondi vahendite abil soodustatakse kalandussektori arengut ja kohanemist sektori struktuursete muutustega, et tagada Eesti kalanduse konkurentsivõime ja aidata tõsta kalurite sissetulekut.

Eesti kalanduse strateegias ette nähtud riiklike ning Euroopa Liidu kalanduse arengu toetuste andmist korraldab Maaeluministeeriumi valitsemisalas olev Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim