Kalade alammõõdud

Kalade alammõõdud ning mõõtmise nõuded on esitatud lisas 3. Kui alammõõdu kehtivusala ei ole täpsustatud, kehtib alammõõt kõigil veekogudel. (Kalapüügieeskiri § 14)

(kkkk (Ka

Kalaliik

Veeala, kus alammõõt kehtib¹

l², cm

L³, cm

Ahven meres 16 19
Angerjas

- meres

35
- Võrtsjärves, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves 55
- teistes siseveekogudes 50
Haug 40 45
Jõeforell 32 36
Jõevähk4 11
Kammeljas 30
Koha - meres ja sinna suubuvates jõgedes 38 44
- Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves, Narva jõe ülemjooksul, Narva veehoidlas 40 46
- Võrtsjärves 45 51
- teistes siseveekogudes 40 46
Latikas Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões 30 35
Lest - alapiirkonnas 28 21
- alapiirkondades 29 ja 32 18
Linask 25 30
Luts 40
Lõhe 55 60
Meriforell (iherus) 50
Rääbis 10 12
Siig

 

 Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves ning teistes siseveekogudes 35 40

meres ja sinna suubuvates jõgedes

30

35

Säinas

meres ja sinna suubuvates jõgedes

32

38

Tursk 35
Vimb 26 30

¹ – Veeala on määratud juhul, kui alammõõt on veealade kaupa erinev või kehtib ainult teatud veealal.

– kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni. l mõõtu kasutatakse juhul kui L ei ole mõõdetav.

– kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni. Kala loetakse mõõduliseks, kui vähemalt üks mõõtudest (l või L) on võrdne alammõõduga või ületab seda.

– jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata).

 

 

 

Lossitava kala alammõõdud

Liigid Geograafiline piirkond
Alammõõt  (cm) 
Tursk (Gadus morhua) alarajoonid 22-32 38
Lest (Platichthys flesus) - alarajoonid 22-25 23
- alarajoonid 26-28 21
- alarajoonid 29-32, 59°30' põhjalaiusest lõuna poole 18
Atlandi merilest (Pleuronectes platessa) alarajoonid 22-32 25

Harilik kammeljas (Psetta maxima)

alarajoonid 22-32

30
Sile kammeljas (Scophthalmus rhombus) alarajoonid 22-32 30
Angerjas (Anguilla anguilla) alarajoonid 22-32 35
Lõhe (Salmo salar) - alarajoonid 22-30 ja 32 60
- alarajoon 31 50
Meriforell (Salmo trutta) - alarajoonid 22-25 ja 29-32 40
- alarajoonid 26-28 50

 

  • Alammõõdud ei kehti meritindi, tursa, kammelja, lesta ja merilesta püügil lihtkäsiõngega. (Kalapüügieeskiri § 43 lg 2)

 

  • Keskkonnaminister võib ajutiselt suurendada või vähendada koha või haugi alammõõtu Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel, kui see on vajalik tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud Valitsustevahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Kalapüügi Komisjoni soovitustest. (Kalapüügieeskiri § 43 lg 3)

 

Kalade alammõõtudega saab tutvuda ka interaktiivse kaardi abil rakenduses "Kalapüügipiirangud".

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim