Kutseeksami sooritanud ja kalapüügilubadele kantud kalurite arv

  • Prindi

Kutsekoja andmetel oli 2013. a lõpu seisuga Rannakalur II kutseeksami sooritanuid 3413.
Alates novembrist 2013 on Rannakalur, tase 4 kutseeksami sooritanud 437 inimest (seisuga 28.11.2016).
Täpsustus: rannakalur II ja rannakalur, tase 4 kutsetunnistused on võrdsustatud.

Maaeluministeeriumi Kalanduse infosüsteemis kajastuvate andmete põhjal oli 2018. aastal erinevatele kalapüügilubadele kantud 2246 kutselist kalurit.

rannakaurid20062013

Allikad: Keskkonnaministeeriumi Kalanduse harrastuspüügi infosüsteem ja Maaeluministeeriumi Kalanduse infosüsteem