Kalanduse teabekeskus

Õngepüük (KPS § 10)

Igaüks tohib tasuta ja püügiõigust vormistamata ühe lihtkäsiõngega kala püüda avalikul ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogul, arvestades lubatud püügiaegade, -kohtade ja kalaliikide kohta kehtestatud piiranguid.

Kinnisasja omaniku loal tohib ühe lihtkäsiõngega kala püüda:

1) avalikuks kasutamiseks määramata veekogul;
2) siseveekogu poolt üleujutatud kinnisasjal või selle osal;
3) eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul päikeseloojangust päikesetõusuni.

Õngepüügiõigus on igaühe eluaegne õigus.

 

Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri https://www.riigiteataja.ee/akt/692174

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim