Uurimused ja uuringud

Meriforelli saakide päritoluline struktuur Eesti rannikumeres (Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut, 2019)

Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut
Tartu 2019

Töö vastutav täitja: Mehis Rohtla
Aruande koostamisel osalesid lisaks (tähestikulises järjekorras): Riho Gross, Kristiina Hommik, Lagle Matetski ja Roland Svirgsden
Töödes osalesid (tähestikulises järjekorras): Oksana Burimski, Riho Gross, Kerli Haugjärv, Kristiina Hommik, Martin Kesler, Lagle Matetski, Mehis Rohtla, Roland Svirgsden ja Imre Taal

 

Uuringu "Meriforelli saakide päritoluline struktuur Eesti rannikumeres" töö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti rannikumere meriforelli saakide päritoluline struktuur kasutades selleks otoliidi mikrokeemia ja geneetika meetodeid. Päritolu all mõistetakse siinkohal merest püütud meriforellide sünniveekogu ja riiki ning seda, kas konkreetse isendi puhul on tegemist asustatud või loodusliku kalaga.

Projekti tulemused võimaldavad hinnata asustamisprogrammide tulemuslikkust ning leida kõige kasulikum asustamispraktika, millega oleks võimalik kõige kuluefektiivsem tõsta kalurite meriforelli saake. Lisaks aitab täiskasvanud meriforellide sünniveekogude tuvastamine välja selgitada kõige tootlikumad kudejõed, mis omakorda võimaldavad neid paremini kaitsta ning majandada. Parimaid kudejõgesid eeskujuks võttes on võimalik leida lahendusi ja võimalusel parendada "problemaatilisi" kudejõgesid eesmärgiga neid muuta tootlikeks meriforelli jõgedeks, mis omakorda suurendaks meriforelli arvukust Eesti rannikumeres ning seeläbi kasvaksid ka saagid.

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim